TUNNETAITOVALMENNUS

Mitä tunteet kertovat meille?  °   Miten tunteiden kanssa toimitaan?   °    Mitä hyötyä tunteista on?

Tunteet ovat meissä mukana joka hetki ja ne ovat kaikille välttämättömiä ja luonnollisia. Tunnetaitovalmennus auttaa tunnistamaan, käsittelemään ja käyttämään hyväksi tunteita erilaisissa tilanteissa. Työyhteisöjen hyvinvointi, vuorovaikutus, tiimityö, asiakaskohtaamiset, motivoituminen ja työssä jaksaminen vaativat tunnetaitoja. Myös arjen keskellä tunnetaidot helpottavat. Valmennuksessa opitaan muutamia tehokkaita ja nopeita keinoja tunteiden hallintaan.

Valmennuksessa: 

° Opitaan hyväksymään ja käsittelemään omaa toimintaa haittaavia tunteita 

° Opitaan toimimaan tunteiden kanssa

° Opitaan hyödyntämään tunteita ja tunteiden tunnistamista eri tilanteissa 

° Vahvistetaan myönteisiä tunteita ja toimintamalleja

° Itsetuntemus ja itseluottamus vahvistuu tunteiden tunnistamisen myötä ja löytyy itselle luontaisia ja mielekkäitä toimintamalleja

° Opitaan erilaisia helppoja tapoja käsitellä tunteita nopeasti arjen keskellä

Missä tunteiden tuntemuksesta on hyötyä?

° Omien tavoitteiden asettamisessa  saavuttamisessa
° Motivoitumisessa
° Vuorovaikutustilanteissa
° Uusien ihmisten kohtaamisessa
° Oman energiatason kohottamisessa ja ylläpitämisessä 
° Elintavoissa
° Mielekkään elämän kokemisessa