Työpajoissa yhdistyy rento luovuus, yrityksen omat tärkeät sisällöt ja yhdessä tekeminen.

°Työpaja on tapahtuma jossa käsitellään yritykselle tärkeää sisältöä jota normaalisti käsiteltäisiin kokouksessa tai seminaarissa. 

°Sisältö voi olla esimerkiksi seuraavan vuoden strategia, myyntimateriaalin muodostaminen, markkinointisuunnitelma, yrityksen arvot tai henkilöstön kehittäminen. 

°Työpajassa sisältöä käsitellään monipuolisten tehtävien avulla. Konkreettiset tehtävät mahdollistavat vuorovaikutuksen, tekemisen kautta oppimisen ja havainnoinin ja ideoiden välittömän toteuttamisen. 

°Työpajoissa tehdään ja toimitaan ihan konkreettisesti. Asiakkaan oma sisältö otetaan työn alle ja sitä käsitellään erilaisten menetelmien kautta niin että toivottu tulos syntyy.

°Tehtävinä on erilaisia ideointiprosesseja jotka opetetaan käytännössä, vuorovaikutusmenetelmiä, konkreettista tekemistä kuten piirtämistä, maalaamista, rakentamista, tuotantoa jne.

°Tehtäviä räätälöidään myös asiakaskohtaisesti tukemaan toivottua tavoitetta.TYÖPAJAESIMERKKEJÄ:

Työpajaan voitte valita työtavan jonka kautta käsiteltävää asiaanne käydään läpi. Koska yritysten käsiteltävät asiat ovat erilaisia, kannattaa niitä lähestyä erilaisten lähtökohtien ja näkökulmien kautta. Tutustu eri teemoihin alla! Tuotamme myös muita, asiakkaan toivomia työpajoja.

Työpajan kesto on noin puoli päivää ja siksi se sopii hyvin erilaisten seminaarien, kokousten ja koulutusten yhteyteen.

Elokuvapaja

Intensiivinen, antoisa ja ajatuksia herättävä ohjelma joka muuttuu ryhmän tavoitteiden ja sisällön mukaan.

Elokuvan teko antaa uusia ideoita viestintään, rohkaisee ja motivoi yhdessä tekemiseen ja antaa ideoita tiimityöskentelyyn.

Ohjelmassa tehdään lyhytelokuva alusta asti itse tiimeissä. Jokainen tiimi ideoi, suunnittelee, kuvaa ja leikkaa oman elokuvansa joko annetusta tai vapaavalintaisesta aiheesta. 

Elokuvaa valmistellessa pureudutaan tiukasti nopean viestinnän haasteisiin ja ryhmässä työskentelykykyihin. Yhteisen, onnistuneen idean löytämiseen tulee myös paljon työkaluja. Kuvausvaiheessa aikataulutus ja projektiosaaminen hioutuu, ja koko tapahtuman jännite puretaan lopun elokuvagaalassa. Tästä ohjelmasta lähdetään hymyillen.


Ideapaja

Ottakaa yhdessä yrityksenne suunnannäyttäjä selville! 

Raikas, uudenlainen, hauska, nopea ja tehokas ideointiohjelma jossa hyödynnetään luovuutta, toiminnallisuutta, poikkitieteellisiä menetelmiä, tekemällä oppimista ja välitöntä vuorovaikutusta.

Johtotähti on ainutaatuinen työkalu suunnittelupalavereihin, strategiatyöhön, markkinoinnin suunnitteluun ja erilaisten tavoitteiden määrittämiseen.

Ohjelmassa pureudutaan käsillä olevaan aiheeseen uuden näkökulman kautta. Aihe muutetaan selkeäksi, konkreettiseksi asiaksi  tai tuotteeksi joka ohjelman aikana suunnitellaan ja tehdään valmiiksi.

Sarjakuvapaja

Viestinnän hauska tehokoulu!

Oppikaa sarjakuvan avulla viestinnän tehokeinoja, sisällön muokkausta ja strategian suunnittelua. Hauskasti, nopeasti ja ymmärrettävästi.

Sarjakuva on mahtava viestinnän väline. Ytimekästä viestiä vahvistaa monipuolinen kuva. Useimmiten sarjakuvan tyyli on humoristinen ja kevyt joka vahvistaa viestin omaksumisen kynnystä.

Sarjakuvapaja sopii kaikille ja moniin tilanteisiin. Viestinnän lisäksi sarjakuvakoulussa voidaan täsmentää strategiaa, tiivistää visiota, tutustuttaa tiimejä, omaksua uusia käytäntöjä tai vaan antaa ideoiden lentää. 

Ohjelman aikana perehdytään sarjakuvapiirtämiseen ydinkohtiin, mutta pääpaino on yhdessä tekemisellä ja kokeilemisella. 

Impropaja

Haluaisitteko oppia reagoimaan helposti muuttuviin tilanteisiin, hakemaan nopeasti ratkaisuja uusiin asioihin ja kehittämään vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja? Alati muuttuvassa yritysmaailmassa ketteryys, joustavuus ja muutosvalmius ovat olennaisia taitoja. Välittömän viestinnän onnistuminen auttaa monessa tilanteessa. 
Imptovisaatio kehittää näitä taitoja ja tarjoaa samalla erilaisia keinoja tiimityöhön ja haastavien asioiden käsittelyyn neutraalilla tasolla.

Improvisaatio tarkoittaa tilannetta jossa useampi henkilö alkaa tehdä (teatteri)-esitystä ilman valmiita vuorosanoja tai käsikirjoitusta. Esitys etenee yhteisen vuorovaikutuksen kautta käyttäen mielikuvitusta.

Improvisaation keinoin voidaan tehdä monipuolisia tehtäviä lyhyistä yksilö-tehtävistä laajempiin kokonaisuuksiin.


Pelipaja

Pelissä strategiat punnitaan! Pelipaja on yrityksen oman tavoitteen tehokkaaseen edistämiseen tehty työkalu. Ohjelmassa yhdistyy samanaikaisesti moni suunnittelun, tiimityön tai koulutuksen osa-alue. Joustavuutta, nopeaa päätöksentekoa ja luovaa ongelmanratkaisukykyä kehittävä pelinrakennus tuottaa toimivia ratkaisuja nopeammin kuin perinteinen palaverointi. 

Firmapeli räätälöidään aina ryhmäkohtaisesti, jotta peli soveltuisi ryhmän omaan sisältöön ja tavoitteeseen. 

Ohjelmassa edetään vauhdikkaasti tehtävästä toiseen pelifasilitaattorin avustuksella. Tehtävät käsittelevät yrityksen aihetta monipuolisesti mutta varsinaisen sisällön ja etenemisen määrittelevät tiimit itse.

Tehtävissä hyödynnetään luovuutta, ideointimenetelmiä,  toiminnallisuutta, soveltavaa taidetta, pelistrategioita ja vuorovaikutusta.

 Improsiskot                    Kuva: Leena Tiuri